ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 88ONLINE

Đây là những Điều khoản và Điều kiện điều hành việc tận dụng Điều khoản và Điều kiện này và cái hiệp đồng hoạt động giữa người chơi và sân chơi 88online. Những Hiệp định và Điều kiện này chỉ rõ những quyền và nghĩa vụ của tất cả những người dùng có liên quan đến việc sử dụng Điều khoản và Điều kiện. Việc bạn truy cập và tận dụng Cung cấp phụ thuộc vào việc Anh chấp nhận và tuân thủ những Điều khoản và Điều kiện này. Những Hiệp định và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc tận dụng Cung cấp.  Bằng cách truy cập 88online hoặc tận dụng Cung cấp, Anh/chị đồng ý bị ràng buộc bởi những Hiệp định điều khoản và điều kiện này. Nếu Anh không đồng ý với bất kỳ phần nào trong những Hiệp định và Điều kiện này thì Anh không thể truy cập Cung cấp. Anh/chị người chơi tuyên bố rằng bản thân mình trên 18 tuổi. Trang web không cho phép những người dưới 18 tuổi tận dụng Cung cấp.  Việc anh em truy cập và tận dụng Điều khoản và Điều kiện cũng tùy thuộc vào việc Anh chấp nhận và tuân thủ Chính sách riêng tư của Công ty. Chính sách riêng tư của chúng tôi mô tả những chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, tận dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của anh khi anh tận dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho anh biết về riêng tư của anh và cách luật bảo vệ anh.  Vui lòng đọc kỹ Chính sách riêng tư, Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi trước khi tận dụng Cung cấp của chúng tôi.

Khóa với những trang web khác

Điều khoản và Điều kiện tại nhà cái 88online
Điều khoản và Điều kiện tại nhà cái 88online

Cung cấp của chúng tôi có thể có những khóa với những trang web hoặc Cung cấp của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty. Nhà cái 88online sẽ không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc Cung cấp của bên thứ ba nào.  Anh cũng nhận ra và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất cứ loại chi phí hoặc tổn hại nào xảy ra hoặc bị nghi ngờ là từ hoặc liên quan đến hoạt động khai thác hoặc dựa trên bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc Cung cấp nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc Điều khoản và Điều kiện nào như vậy. Chúng tôi thực sự khuyến cáo bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất cứ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt – Điều khoản và điều kiện

Sân chơi cá cược 88online có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của người chơi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ kết thúc ngay lập tức.

Trách nhiệm

Bất kể bất kỳ thiệt hại nào khác anh em sẽ hoàn toàn gánh chịu, mọi nghĩa vụ pháp luật của công ty và bất cứ nhân viên nào của công ty theo bất cứ điều khoản nào của điều khoản này. Biện pháp khắc phục độc quyền của người chơi với toàn bộ các thông tin đã đề cập ở trên, sẽ chỉ hạn chế tại khoản mà anh em đã trả qua tài khoản hoặc 100.000 VNĐ nếu bạn không sử dụng bất cứ lúc nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng, trong mọi trường hợp, công ty hoặc nhà cung cấp của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất đặc biệt, không trực tiếp hoặc do hậu quả nào. Ngay cả khi sân chơi hoặc bất kỳ nhà cái nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những tổn thất đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.  Một số bằng không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất không trực tiếp hoặc do hậu quả, điều đó có nghĩa là một số giới hạn trên có thể không áp dụng. Ở những bang này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn trong phạm vi lớn nhất được pháp luật cho phép.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiêm trong điều khoản và điều kiện
Miễn trừ trách nhiêm trong điều khoản và điều kiện

Dịch vụ được cấp cho anh em cùng với mọi lỗi và khiếm khuyết mà không có bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào. Trong giới hạn tối đa được phép theo luật pháp hiện hành, 88online, đại diện cho bản thân mình và đại diện cho những chi nhánh của mình cũng như những người được phép và cung cấp dịch vụ liên quan của họ, để khước từ cách chắc chắn mọi đảm bảo, cho dù đó là hiển nhiên, hàm ý, theo luật hay là bất cứ cách thức nào khác. Đối với Dịch vụ, từ chối toàn bộ những đảm bảo hàm ý đến việc bán được, sự đáp ứng đối với một mục tiêu nhất định, quyền và sự không xâm phạm cũng như những đảm bảo có thể nảy sinh trong khi trao đổi, sử dụng, vận hành hoặc quy trình kinh doanh. Không có hạn chế đối với các điều khoản đã đề cập bên trong, chúng tôi – 88online.us không đặt bất kỳ đảm bảo hoặc cam kết và không đảm bảo dưới bất cứ hình thức nào về dịch vụ sẽ thỏa mãn những nhu cầu của bạn. Bên cạnh đó, Điều khoản và Điều kiện thu được bất cứ lợi ích dự tính nào, tích hợp hoặc kết nối với bất cứ thiết bị, chương trình, ứng dụng hoặc dịch vụ cụ thể khác, hoạt động không bị ngắt quãng, đạt bất kỳ yêu cầu đối với hiệu năng hoặc mức độ an toàn hoặc không có lỗi hoặc bất cứ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được khắc phục. Không giới hạn những điều đã nêu ở trên, cả công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý:

  • (i) Về hoạt động hoặc tính khả dụng của dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc các sản phẩm có trên đó;
  • (ii) Rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi;
  • (iii) Về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hợp pháp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua dịch vụ;
  • (iv) Dịch vụ, máy chủ của dịch vụ, nội dung hoặc email được gửi từ hoặc thay mặt cho công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác. 

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại đảm bảo hoặc giới hạn đối với các quyền của người tiêu dùng theo luật hiện hành, vì vậy có thể có một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn nêu trên không áp dụng cho anh em người chơi. Tuy nhiên, trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn được đề cập trong phần này sẽ được áp dụng trong phạm vi lớn nhất có thể theo luật hiện hành.

Quy định hướng dẫn

Luật pháp của đất nước, trừ khi có xung đột với quy tắc pháp lý, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc Bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể phải tuân theo luật địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu anh em người chơi có bất kỳ mối quan ngại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, trước tiên, Bạn đồng ý cố gắng giải quyết Điều khoản và Điều kiện một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Đối với người dùng tại Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng tại Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ quy định bắt buộc nào của luật pháp của quốc gia nơi bạn đang cư trú.

Tuân thủ luật Hoa Kỳ

Anh em cũng khẳng định và bảo đảm rằng: (i) Bạn không sống tại một quốc gia mà chính phủ Mỹ áp đặt ra lệnh cấm, hoặc được chính phủ Hoa Kỳ xác định là quốc gia “ủng hộ khủng bố” (ii) Anh em không được nằm trong bất cứ số những vùng cấm chỉ hoặc giới hạn nhất định của chính phủ Mỹ.

Mức độ nghiêm trọng và miễn trừ

Lưu ý nên đọc thật kỹ về điều khoản và điều kiện tại 88online
Lưu ý nên đọc thật kỹ về điều khoản và điều kiện tại 88online

Tính nghiêm trọng

Nếu bất cứ điều khoản nào thuộc những Điều khoản và Điều kiện trên được xác định là khó thực thi hoặc vô hiệu hoá, các điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa và diễn giải nhằm thực hiện mục đích của điều khoản đó trong phạm vi rộng nhất có thể theo luật pháp hiện hành và những điều khoản còn thiếu sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Từ bỏ

Trừ trường hợp được nêu dưới đây, việc không thực hiện quyền hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm theo những Điều khoản trên sẽ không tác động đến trách nhiệm của một bên bị đối với việc thực hiện quyền đó hoặc việc thực hiện nó tại bất cứ thời gian nào sau nữa cũng như việc từ bỏ nghĩa vụ sẽ không từ bỏ bất cứ nghĩa vụ nào sau nữa.

Sự thay đổi đối với những Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi giữ quyền, theo quyết định cá nhân của mình, sửa đổi hoặc thay đổi những Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu những sửa đổi là đáng kể, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ Điều khoản và Điều kiện mới nào có hiệu lực.  Điều gì hình thành nên một sự khác biệt như vậy sẽ được thực hiện theo phán quyết riêng của chúng tôi. Bằng phương pháp tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau thời điểm các thay đổi mới có hiệu lực, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản mới đó. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng không sử dụng trang web và Dịch vụ.

Thông tin liên hệ với chúng tôi

Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi nào về những Điều khoản và Điều kiện này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc truy cập vào trang này trên trang web của chúng tôi.

Xem thêm: